Dana, 28.08.2015., predao sam FMROI prijavu za dobivanje pomoći u stambenom zbrinjavanju u okviru regionalnog stambenog programa – osiguranja stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja.
Dana,29.09.2015., dobio sam slijedeći odgovor od FMROI: ”Obzirom da se niste prijavili na Javni poziv u prošloj godini, a za ovu godinu nije raspisan novi javni poziv, vraćamo vam dokumentaciju koju ste poslali…
Dostavljam vam na uvid odgovor FMROI broj 04-36-1-1500-1/15 od 21.09.2015.

FMROI  014
i moju PRIJAVU FMROI-u od 06.01.2014. uredno zaprimljenu na protokolu FMROI.

FMROI  015
Zahtjev FMROI za osiguranje kuća kroz obnovu/sanaciju/adaptaciju/dogradnju/izgradnju individualnih stambenih jedinica po sistemu ”ključ u ruke”… uredno zaprimljeno 06.01.2014. na protokolu FMROI

ZAŠTO JE NEKOME U INTERESU DA LAŽE? – NE ZNAM!
Zašto neko ne može da dobije donaciju za kuću i riješi svoje stambeno pitanje???

******************
…jer danas je u Foči povratnika-bošnjaka svega jedan procenat (1%).

NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
S OSVRTOM NA FOČU

Donatorske konferencije, s nominacijom od nekoliko milijardu KM, u funkciji su regionalnih moćnika,zasnovanih na strategiji – neka meni para šta će vama – vi i niste naučili da imate -.

Nakon izvršenog popisa stanovništva 2013-te sva područja RS postaće 100% srpska. Time će se legalizovati osvajački pohod srba na zapad. Kao što su ranije bošnjački gradovi Srbije – Šabac, Užice, Loznica…postali 100% srpski, tako će bošnjački gradovi u BiH : Foča, Zvornik, Višegrad, Srebrenica, Prijedor…doživjeti istu sudbinu.

Pravo prognanih je da se vrate svojoj kući onda kada im prilike to budu dozvolile. To im pravo niko ne može uskratiti. Rok povratka im niko ne može ni odrediti ni ograničiti. Pa ipak, bilo bi razumno očekivati da se za povratak čini mnogo više nego do sada, da povratak bude moguć i stimuliran, da ne bude nikakvih zapreka i uslovljavanja. Potrebno je prognane i raseljene obeštetiti. Ako se to ne može okončati međudržavnim pregovorima ili putem sudova, onda to mora postati obaveza države BiH na kraći i duži rok.

Pošto se svih ovih godina na tom planu ne čini više ništa, prognani bi se morali više okrenuti sebi i sami uzeti sudbinu u svoje ruke, te tražiti legitimnim sredstvima svoja prava, preko pravnih i drugih institucija zemalja u kojima borave. Imovina povratnika, do njihova uslovna povratka, ne može biti uzurpirana, oduzimana oporezovana, niti iko ima pravo tražiti od oštećenih prognanika da plaćaju poreze i doprinose za imovinu koju ne uživaju. Predmet oporezivanja, po selektivnim nižim stopama, može biti samo imovina koja je u funkciji direktnog ili indirektnog korištenja.

Povrat više od 15000 fočanskih prognanika i dalje je na sporednom kolosjeku. Dejtonski povratak ostaje samo varka, opsesija, san i nada za naivne. Prognani Fočaci, uglavnom bošnjaci i dalje čekaju da na njih dođe red, sa kojim će im se ponuditi nešto za utjehu, a ništa za obeštećenje. Donatorske konferencije, s nominacijom od nekoliko milijardu KM, u funkciji je regionalnih moćnika, zasnovanog na strategiji – neka meni para šta će vama – vi i niste naučili da imate -, a i u funkciji je regionalnog programa, zasnovanog na strategiji etničkog čišćenja.

Pravo i dužnost svakog prognanog Fočaka, svakog bošnjaka, je da se vrati u svoj zavičaj, u zemlju svojih očeva, djedova, pradjedova, u svoj životni dom. Ako se ne vratimo nismo sačuvali ono što su nam naši preci ostavili u duhovnom i materijalnom svijetu, ni ono što smo sami za svoju i buduće generacije stvorili. Ako se vratimo možda nađemo novi početak u koji možemo osnovano vjerovati i onaj izgubljeni dio sebe za koji vrijedi živjeti.

Posljednjih dgodina iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice obasipali su nas
obiljem informacija kojima nas žele uvjeriti u uspješnost povratka po Aneksu 7. Dejtonskog ugovora i ohrabriti nas optimističkim nagovještajima…
Nije to prvi put da nas najodgovorniji funkcioneri najeminentnijih organa i organizacija uvjerljivo lažu.
Maltene, svaka treća od minulih 20 postdejtonskih godina proglašavana je udarnom, a udarni bilansi bili više nego porazni i razočaravajući. Dejtonski program povratka bio je i ostao samo varka, opsesija, san i nada za naivne.
Aktiva i pasiva postdejtonske BiH svedena je na najnižu razinu vrijednosti i kvaliteta od okončanja rata.

Stanje na terenu, u Foči, uvjerljivo pokazuje da je povratak izbjeglih, a dijelom i raseljenih doživio totalni fijasko. Ali to i nije iznenađenje. Već prvih godina implementacije mira moglo se osjetiti i vidjeti da su najbrojniji prognanici – izbjegli fočaci – bošnjaci potpuno otpisani, ali se tada nije moglo očekivati da će povratak “otpisanih“ biti organizovano spriječavan od strane okupatorskih vlasti i značajnog dijela međunarodnih organa i institucija, a i od domaćih centara moći i k tomu još i ignorisan.
Upravo zbog toga, zabrinjavajuće je slušati frizirane fiktivne podatke o (ne)uspješnom povratku sa usana aktuelnih ministara, lokalnih vlastodržaca i inih ‘kanom’ dušebrižnika…,jer…
…jer danas je u Foči povratnika-bošnjaka svega jedan procenat (1%).

Focca _Medjurjecje 5 _ 13032014 _0105 Medjurjecje _ 23_04_2014__103306

priredio: Kenan Sarač

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 053

Zarad gradnje stambene zgrade Fočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku

Fočak Kenan Sarač godinama se bori s lokalnim vlastima u Foči, koje su odlučile bespravno graditi stambenu zgradu na njegovoj zemlji. Fočanske vlasti su ovih dana odlučile ukloniti ostatke u ratu devastirane Saračeve kuće, a da Sarač ne dobije nikakvu naknadu.

”Tražio sam da mi daju neko obeštećenje, da mi isplate novac ili da mi daju stan u toj zgradi koja treba da se gradi na dijelu moje parcele, ali vlasti su to odbile”, kazao je razočarani Sarač.

Ipak, općinske vlasti su mu iznijele neprimamljivu i mizernu ponudu.

”Nude mi da na preostalom dijelu moje parcele mogu sagraditi manji objekt od vlastitih sredstava”, dodao je Sarač.

Tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine sa prostora Foče protjerano je kompletno bošnjačko stanovništo, a njihovi domovi su porušeni ili oduzeti. Istraživačko dokumentacijski centar objavio je da je 2.805 osoba nestalo ili je smaknuto tokom protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Foče od 1992. do 1995. godine.

Pored vlastite kuće, koja je tokom posljednjih sukoba u BiH uništena, a Sarač je zajedno sa ostalim bošnjačkim stanovništvom prognan iz Foče. On je sada podstanar u Sarajevu, gdje živi sa maloljetnom kćerkom.

On kaže da se pokušao dogovoriti sa lokalnim vlastima u Foči, ali da je u cijelom slučaju izmanipulisan. Prethodno je dao saglasnost da fočanske vlasti mogu ukloniti njegov ruševni objekt i graditi zgradu na dijelu njegove atraktivne parcele, ali je zauzvrat tražio obeštećenje. No, obeštećenje je izostalo, koje Sarač ne može dobiti ni nakon nekoliko godina pravne borbe.

Sarač dodaje da je zaštitu pokušao tražiti na nekoliko adresa u BiH, kao i kod ombudsmana za ljudska prava, ali problem još nije uspio riješiti. Novca za daljnju pravnu borbu sa vlastima u Foči nema.

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 054

 

 

_ _ _ _ _

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

_ _ _ _ _

FOČA – povratnici najveća briga društva : GDJE ZAVRŠAVAJU DONACIJE? (GLAS NARODA)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/17/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-gdje-zavrsavaju-donacije-glas-naroda/

FOČA – povratnici najveća briga društva : Donacije tek za vikendaše (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-donacije-tek-za-vikendase-foto/

Foča : Povratnici dobijaju pomoć za obnovu kuća (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/06/foca-povratnici-dobijaju-pomoc-za-obnovu-kuca-foto/

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

O FOČACIMA ODLUČUJU ONI KOJI NISU IZ FOČE (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/06/18/o-focacima-odlucuju-oni-koji-nisu-iz-foce-foto/

FOČA:NEBRIGA ZA POVRATAK I NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/17/focanebriga-za-povratak-i-neistine-i-obmane-o-povratku-prognanih/

FOČA (Bastasi) : Žele nas otjerati s naše zemlje!
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/foca-bastasi-zele-nas-otjerati-s-nase-zemlje/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/04/otvoreno-pismo-svim-ministrima-i-svim-vladama-vladarima-u-bih/

Povodom javnog poziva izbjeglicama i raseljenim osobama:Ko je i kada je raspisao tender da se (s)ruše kuće Bošnjaka?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/31/povodom-javnog-poziva-izbjeglicama-i-raseljenim-osobamako-je-i-kada-je-raspisao-tender-da-se-sruse-kuce-bosnjaka/

FOČANSKI FOL 13 : ТРИНАЕСТ – У ФОЧИ
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/focanski-fol-13-тринаест-у-фочи/

mrakača u FOČI:KLJUČ U RUKE???KOME???ČEMU???KOGA???ZAŠTO???da l’ smo svi ovce!?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/14/mrakaca-u-focikljuc-u-rukekomecemukogazastoda-l-smo-svi-ovce/

O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/12/o-foci-aladzi-i-povratnicima/

FOČA: DOK ZA POVRATNIČKU POPULACIJU NEMA STANOVA – IMA ZA DEPORTOVANE DRŽAVLJANE BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/09/foca-dok-za-povratnicku-populaciju-nema-stanova-ima-za-deportovane-drzavljane-bih/

FOČA : Donacije tek za vikendaše
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-donacije-tek-za-vikendase/

Općinama Foča, Višegrad, Rudo…: 160.000 KM za pomoć održivom povratku izdvojila Općina Novi Grad
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/26/opcinama-foca-visegrad-rudo-160-000-km-za-pomoc-odrzivom-povratku-izdvojila-opcina-novi-grad/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

[AKTUELNO] FOČA : KO TO TAMO DOBIJA KUĆE PO sistemu „ključ u ruke“
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/16/aktuelno-foca-ko-to-tamo-dobija-kuce-po-sistemu-kljuc-u-ruke/

 

Advertisements

24 komentara na “KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s