Aladža džamija - ko će pohoditi ovu džamiju kao mjesto za molitvu?
Aladža džamija – ko će pohoditi ovu džamiju kao mjesto za molitvu?

Gradnja Aladže mogla bi biti završena u naredne dvije godine, ali boli činjenica da je u Foči najmanje onih koji bi pohodili ovu džamiju kao mjesto za molitvu.

Aladža džamija - hoće li je posjećivati turisti uz naplatu karata - a opština Foča i turistička zajednica opštine Foča će uzimati profit?
Aladža džamija – hoće li je posjećivati turisti uz naplatu karata – a opština Foča i turistička zajednica opštine Foča će uzimati profit?

Zakazale su vlasti na svim nivoima.Zna li se koliko trenutno ima bošnjaka na području opštine Foča?
TO TAČNO NIKO NE ZNA – jer nemamo jedinstvenu bazu podataka.

ZAR SE NIJE MOGLA NAPRAVITI JEDINSTVENA BAZA PODATAKA LJUDI KOJI ČEKAJU DONACIJE??? DA ČOVJEK NE MORA SVAKI PUT VADITI JEDNE TE ISTE PAPIRE – I GDJE TI ISTI ZAVRŠAVAJU???
NE ZNAM ZAŠTO u vrijeme globalne kompjuterizacije ovi iz FMROI na svakom JAVNOM POZIVU traže jedne te iste papire – ponekad ih bude 20, pa i 30. i vazda opterećuju ljude sa tim.

MINISTRE I MINISTRE, I OSTALI MINISTRI,
ZAŠTO NEMA DONACIJA ZA GRAD FOČU I ZAŠTO SE NE OBNAVLJAJU KUĆE U SAMOM GRADU FOČI???

Zanimljivo je da FOČACI IZ SAMOGA GRADA Foče ne mogu da dobiju donaciju niti se ijedna kuća u samom gradu Foči za bošnjake izgradila?ZAŠTO?
Pitanje je to za ministricu, a i za sve iz nadležnih struktura vlasti.

Suština problema je što se bošnjačke kuće ruše u gradu Foča. Nama Fočacima, rođenim Fočacima u samom gradu Foča, ne dozvoljavaju donacije i gradnju naših ognjišta, uvijek fali neki papir! I kad ne fali eto fali?
Postojeće objekte-kuće i ostalo ruše tako da se ne zna ni da su postojali ikada. Na nekim lokacijama grade zgrade, tako da se i ne zna da su tu bili Bošnjački objekti. I onako povratak u Foču ne ide kako bi trebalo niti se misli o tim ljudima koji bi se vratili.
Obnavljaju đžamije i prave hođžinske kuće, do istih, a istinskim i pravim povratnicima ne obnavljaju domove.
I kad se sve završi opština tj. turistička zajednica opštine Foča će uzimati profit??? Bošnjaci šute!?
Donacije dolaze i prolaze – pare negdje nestaju – kuća nema!? Problem u samom gradu je i održiv povratak. Od čega će živjeti povratnici? Šta će im đžamije ako u njih nema ko ići? Hoće li to biti samo kulturno historijski spomenici, koje će posjećivati turisti uz naplatu karata i tome slične radnje (kao naprimjer dovedimo iz Sarajeva ljude da klanjau đžumu i da se iftare – mi ćemo od toga profitirati).
Nema dalje. Šute i Bošnjaci – predstavnici Bošnjaka u Foči, a i ovi u Sarajevu na svim nivoima.
Pravi Fočaci vehnu za Fočom.

Napravilo se nešto kuća, ne kažem da nije, ali bar 30 km od centra Foče, u najzabitijim selima.
Zaista sramota. Znam ja da sam im trn u oku , jer dosta pišem o Foči i o stradanju Fočaka i Foče.
Ali! Ali! Ali! Šta sad!? Evo gdje smo došli.
Doći će komisija. Nikad! Nikad niko nije došao.
Fali jedan papir!Opet! Fali jedan papir! DOKLE?

Pet miliona KM osigurala Generalna direkcija vakufa Turske.
Pet miliona KM osigurala Generalna direkcija vakufa Turske.

Novac za obnovu Šarene džamije najmanji je problem jer Aladža ima svoju nafaku.Pet miliona KM osigurala Generalna direkcija vakufa Turske.
Berićet je ključna riječ, ili nafaka, kada se uloži neki trud, napravi neki napor. Pokazali su to (snalažljivci) i sa Carevom džamijom u Foči. Džamiju su doveli do toga da je zatvore, a onda se uključila Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj i ona će tu priču privesti kraju!!!

Ima li nade za povratnike?
Ima li nade za povratnike?

Bolje je raditi onako kako je projekat predvidio, bez ikakvog pritiska, jer preciznost koju Aladža zahtijeva ne trpi takvo nešto. Želja je da ona bude najbliža samoj sebi, svom autentičnom izgledu. Kamen se vadi, otprilike, iz istih majdana, odnosno mjesta odakle je prvi put vađen kada se Aladža gradila, sa lokaliteta Miljevine i Slatine, i pokušava se ugraditi što više njenih starih fragmenata koji su upotrebljivi. Nažalost, nema ih puno, ali treba učiniti sve da i oni budu sastavni dio Aladže, tamo gdje se procijeni da im je mjesto.
Potrebno je da se sve malo slegne, i u nama i na samoj Aladži, a onda, ako Bog da, na proljeće krenuti boljom dinamikom, bolje pripremljeni nego što smo bili u ovom periodu.

Ima li nade za povratnike?

Život je prekratak za loše odluke, loše okruženje, loš posao, pogrešne ljude, pogrešne veze i brakove, lažne prijatelje … život je prekratak za promašen život …

_________

priredio:Kenan Sarač

_ _ _ _ _

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 053

 

Zarad gradnje stambene zgrade Fočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku

Fočak Kenan Sarač godinama se bori s lokalnim vlastima u Foči, koje su odlučile bespravno graditi stambenu zgradu na njegovoj zemlji. Fočanske vlasti su ovih dana odlučile ukloniti ostatke u ratu devastirane Saračeve kuće, a da Sarač ne dobije nikakvu naknadu.

”Tražio sam da mi daju neko obeštećenje, da mi isplate novac ili da mi daju stan u toj zgradi koja treba da se gradi na dijelu moje parcele, ali vlasti su to odbile”, kazao je razočarani Sarač.

Ipak, općinske vlasti su mu iznijele neprimamljivu i mizernu ponudu.

”Nude mi da na preostalom dijelu moje parcele mogu sagraditi manji objekt od vlastitih sredstava”, dodao je Sarač.

Tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine sa prostora Foče protjerano je kompletno bošnjačko stanovništo, a njihovi domovi su porušeni ili oduzeti. Istraživačko dokumentacijski centar objavio je da je 2.805 osoba nestalo ili je smaknuto tokom protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Foče od 1992. do 1995. godine.

Pored vlastite kuće, koja je tokom posljednjih sukoba u BiH uništena, a Sarač je zajedno sa ostalim bošnjačkim stanovništvom prognan iz Foče. On je sada podstanar u Sarajevu, gdje živi sa maloljetnom kćerkom.

On kaže da se pokušao dogovoriti sa lokalnim vlastima u Foči, ali da je u cijelom slučaju izmanipulisan. Prethodno je dao saglasnost da fočanske vlasti mogu ukloniti njegov ruševni objekt i graditi zgradu na dijelu njegove atraktivne parcele, ali je zauzvrat tražio obeštećenje. No, obeštećenje je izostalo, koje Sarač ne može dobiti ni nakon nekoliko godina pravne borbe.

Sarač dodaje da je zaštitu pokušao tražiti na nekoliko adresa u BiH, kao i kod ombudsmana za ljudska prava, ali problem još nije uspio riješiti. Novca za daljnju pravnu borbu sa vlastima u Foči nema.

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 054

_ _ _ _ _

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

_ _ _ _ _

FOČA – povratnici najveća briga društva : GDJE ZAVRŠAVAJU DONACIJE? (GLAS NARODA)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/17/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-gdje-zavrsavaju-donacije-glas-naroda/

FOČA – povratnici najveća briga društva : Donacije tek za vikendaše (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-donacije-tek-za-vikendase-foto/

Foča : Povratnici dobijaju pomoć za obnovu kuća (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/06/foca-povratnici-dobijaju-pomoc-za-obnovu-kuca-foto/

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

O FOČACIMA ODLUČUJU ONI KOJI NISU IZ FOČE (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/06/18/o-focacima-odlucuju-oni-koji-nisu-iz-foce-foto/

FOČA:NEBRIGA ZA POVRATAK I NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/17/focanebriga-za-povratak-i-neistine-i-obmane-o-povratku-prognanih/

FOČA (Bastasi) : Žele nas otjerati s naše zemlje!
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/foca-bastasi-zele-nas-otjerati-s-nase-zemlje/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/04/otvoreno-pismo-svim-ministrima-i-svim-vladama-vladarima-u-bih/

Povodom javnog poziva izbjeglicama i raseljenim osobama:Ko je i kada je raspisao tender da se (s)ruše kuće Bošnjaka?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/31/povodom-javnog-poziva-izbjeglicama-i-raseljenim-osobamako-je-i-kada-je-raspisao-tender-da-se-sruse-kuce-bosnjaka/

FOČANSKI FOL 13 : ТРИНАЕСТ – У ФОЧИ
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/focanski-fol-13-тринаест-у-фочи/

mrakača u FOČI:KLJUČ U RUKE???KOME???ČEMU???KOGA???ZAŠTO???da l’ smo svi ovce!?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/14/mrakaca-u-focikljuc-u-rukekomecemukogazastoda-l-smo-svi-ovce/

O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/12/o-foci-aladzi-i-povratnicima/

FOČA: DOK ZA POVRATNIČKU POPULACIJU NEMA STANOVA – IMA ZA DEPORTOVANE DRŽAVLJANE BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/09/foca-dok-za-povratnicku-populaciju-nema-stanova-ima-za-deportovane-drzavljane-bih/

FOČA : Donacije tek za vikendaše
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-donacije-tek-za-vikendase/

Općinama Foča, Višegrad, Rudo…: 160.000 KM za pomoć održivom povratku izdvojila Općina Novi Grad
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/26/opcinama-foca-visegrad-rudo-160-000-km-za-pomoc-odrzivom-povratku-izdvojila-opcina-novi-grad/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

[AKTUELNO] FOČA : KO TO TAMO DOBIJA KUĆE PO sistemu „ključ u ruke“
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/16/aktuelno-foca-ko-to-tamo-dobija-kuce-po-sistemu-kljuc-u-ruke/

 

Advertisements

24 komentara na “O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s