zijad    custo          922.jpg

Vakuf Atik Ali-pašine džamije funkcionirao je u većem ili manjem kapacitetu punih 395 godina, i to od 1546. godine, kada je osnovan, do 1941., kada lokalnu vlast preuzimaju nacionalisti koji ruše ili oštećuju sve ono
što pripada drugom narodu.

zijad    custo          924

Vakif Atik Ali-paša bio je jedan u nizu hercegovačkih sandžak-begova,
koji su stolovali u Foči od 1470. do 1572. godine. Najznačajniji objekat njegovog vakufa jeste džamija, koja nosi njegovo ime. Dao ju je sagraditi 952. h./1546. n.e., pa je vjerovatno da je u tom periodu obavljao dužnost sandžak-bega.

Mještani s ponosom prepričavaju da je vakif Atik Ali-pašine džamije porijeklom iz naših krajeva, koji se osnivanjem ovog vakufa odužio svom zavičaju.
Atik Ali-paša je, pored džamije, dao izgraditi mekteb, abdesthanu, a uvakufio je i velike zemljišne parcele. Iz prihoda vakufa održavani su objekti i osiguravane plate osoblju, koje je radilo u tim objektima: imamu, mujezinu, vjeroučitelju i drugima.
Uvakufljene zemljišne parcele nalazile su se nizvodno rijekom Drinom u
Jošanici, a posljednji koji su ih obrađivali bile su porodice Ivanović, Vuković i dr.
Sve čestice posjeda vakufa upisane su u gruntovne knjige, kao vlasništvo
vakufa Atik Ali-pašine džamije u Foči i tretirane su kao kmetska selišta, pa su se našla na udaru agrarnih reformi koje je provodila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
U gruntovnim knjigama vođene su kao:
Kućište – milić ……………………………………………….. 2 duluma i 420 m2
Kosanica ………………………………………………………. 57 duluma i 260 m2
Oranica …………………………………………………………217 duluma i 830 m2
Pašnjak …………………………………………………………7 duluma i 540 m2
Šuma …………………………………………………………..28 duluma i 880 m2
Šikara …………………………………………………………2 duluma i 720 m2
Vrt – bašča ……………………………………………………2 duluma i 520 m2
Voćnjak ………………………………………………………12 duluma i 581 m2
UKUPNO …………………………………………………..335 duluma i 671 m2
Imovina vakufa Atik Ali-pašine džamije oduzeta je na osnovu Zakona o
agrarnoj reformi, i to bez ikakve naknade. Vakufsko-mearifsko povjereništvo u Foči obratilo se Kraljevskoj banovinskoj upravi Zetske banovine u Cetinju zahtjevom za nadoknadu za oduzetu imovinu, koja je procijenjena u postupku primjene Zakona o agrarnoj reformi, a odnosi se na vakufske posjede u Jošanici – knj. ul. br. 130,132, 146, 147, 770, 772, katastarske opštine Jošanica. Kraljevska banovska uprava Zetske banovine aktom br. 111/6, br. 23848 od 29. septembra 1936. obavještava
Vakufsko-mearifsko povjereništvo u Foči da se odbija zahtjev za nadoknadu, po osnovu oduzimanja kmetskih šuma, šikara, pašnjaka i ostalog, a zahtjev Vakufskomearifskog povjereništva u Foči ocijenjen je kao neumjesan i neosnovan (arhivski dokument). Ovo je primjer dobro osmišljenog načina siromašenja institucije vakufa, što je za posljedicu imalo zatvarenje imareta, mekteba i medresa, otežano održavanje preostale vakufske imovine, pa i nestanak vakufa kao institucije.
Usljed nedostatka sredstava u vakufu Atik Ali-pašine džamije, a što je
rezultat oduzimanja vakufskog zemljišta, reducirane su sve aktivnosti Islamske zajednice, kao i broj uposlenog vjersko-prosvjetnog kadra.
Vakuf Atik Ali-pašine džamije funkcionirao je u većem ili manjem kapacitetu punih 395 godina, i to od 1546. godine, kada je osnovan, do 1941., kada lokalnu vlast preuzimaju nacionalisti koji ruše ili oštećuju sve ono što pripada drugom narodu. Okupacione talijanske armade skrnavile su unutrašnji dekor džamije, kao najznačajnijeg vakufskog objekta, da bi je prilagodili za potrebe katoličkih vjernika,te je nazvali “bogomoljom Sv. Barbare”.

zijad    custo          923
Poslija Drugog svjetskog rata i pada fašizma, muslimani koji su bili u
izbjeglištvu pet godina, vraćaju se u Foču i rade na popravci i obnovi vakufa
Atik Ali-pašine džamije. Obnavljaju se džamija i mekteb u onoj mjeri koliko je bilo neophodno. Fočak Šukrija Njuhović, najveći dobrotvor i vakif u obnovi ovih objekata, neka ga Allah nagradi, uradio je masu neophodnih popravki 1970-1971. godine i postavio ploču koja svjedoči o tom događaju.

foca atik alipasina   3

U aprilu 1992. godine srpski ekstremisti i nacionalisti počinju svoj pir
i uništavaju sve što pripada drugome. Kada je Biljana Plavšić s Radovanom
Karadžićem došla u Foču da ohrabri nacionaliste koji su protjerali nesrpsko
stanovništvo, primijetila je da u gradu ima dosta džamija, pa je upitala: “Kakav je ovo srpski grad s toliko džamija?” (Muharem Omerdić: Prilozi izučavanju genocida nad Bošnjacima 1992-1995, El-Kalem). To je bilo ohrabrenje rušiteljima da poruše sve što ne pripada srpskom narodu. Njen partijski istomišljenik Vojislav Maksimović predložio je da se promijeni dotadašnje ime grada, te Foča tako postade Srbinje. Porušeni su objekti vakufa Atik Ali-paše: džamija, mekteb, imamska kuća,ali i druge fočanske džamije.

foca  atik ali pasina 4
Bošnjaci u Foči odlučni su u tome da bi sve porušene objekte trebalo obnoviti,vakufe i njihovu imovinu evidentirati, ozvaničiti i uvesti u vlasništvo. U tom kontekstu, obnovljena je Atik Ali-pašina džamija 2007. godine, kada je upriličeno njeno svečano ponovno otvaranje nakon 460 godina.

Atik Ali pašina džamija (Musluk džamija) u Foči - 2017 _ 0987
Atik Ali-pašina džamija (Musluk-džamija) na Musluku u Donjem Polju u Foči – nacionalni i vjerski spomenik BiH

Reisu-l-ulema Mustafa-ef. Cerić poručio je tada: “Ako je Foča u Bosni, na
Drini, i ako mi znademo da u Foči već petnest godina nema ezana, onda to jesteznak pred kojim ne možemo biti ravnodušni, kao što ne možemo biti ravnodušni ni pred jasnim znakom o neizbježnom susretu s Gospodarom, Koji sve čuje i sve zna, Koji sve gleda i sve vidi. (…) Ali to se ne odnosi samo na Fočake, već na sve nas ovdje u ovoj i drugim džamijama. Pruža nam se prilika da pokažemo jesmo li junaci na jeziku ili smo junaci na djelu. Nemojte zaboraviti da danas u ovaj lijepi dan meleki dolaze da obiđu one koji su u džamiji, u Foči, a ne dolaze tamo gdje nema džamije, ezana i nema džume-namaza. Ali u Foči će biti, ako Bog da, i džamija, i ezana, i džuma-namaza i bajram-namaza. Ako svi, baš svi, izdvojimo makar po jednu marku klanjat ćemo namaze u Atik Ali-pašinoj džamiji i u drugim džamijama u Foči“. “Foča je naše iskušenje na kojem se mjeri stupanj našeg imana, baš onako kako nam se u Časnom Kur’anu poručuje: Vjera nije samo na jeziku,već i na djelu, a najbolje djelo je obnova Atik Ali-pašine džamije i drugih džamija u Foči”. (Hutba Reisu-l-uleme u Gazi Husrev-begovoj džamiji, 08. redžep 1424.H./12. septembar 2003.g.)

Atik Ali pašina džamija (Musluk džamija) u Foči - 2017 _ 0985

Vakufi u Bosni i Hercegovini – Zbornik radova -Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo, 2015.

fotografije:fbPutnikNamjernik/flickr ekranportal13/focanskidani

priredio:Kenan Sarač

*************

vidi još:

Careva džamija u Foči – džamija Sultan Bajazid II Valije
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/08/careva-dzamija-u-foci-dzamija-sultan-bajazid-ii-valije/?preview_id=19862&preview_nonce=8513ba369c

Hamzabegov mesdžid – najstarija fočanska džamija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/hamzabegov-mesdzid-najstarija-focanska-dzamija/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

SEDAMNAEST FOČANSKIH DŽAMIJA (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/sedamnaest-focanskih-dzamija-foto/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Hadži Seferov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-hadzi-seferov-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Šejh Pirijin mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-sejh-pirijin-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Muminbegov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-muminbegov-mesdzid/

Historija Foče : MEĐURJEČKA DŽAMIJA
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/07/historija-foce-medurjecka-dzamija/

Mustafa-pašina džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/mustafa-pasina-dzamija-u-foci/

IZ HISTORIJE FOČE : O DŽAMIJI SULTAN FATIME
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/05/iz-historije-foce-o-dzamiji-sultan-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime (sa fotografije)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime-sa-fotografije/

Džamija Hasana Nazira – Aladža džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/dzamija-hasana-nazira-aladza-dzamija-u-foci/

Foča:Slovo o Aladži
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/06/focaslovo-o-aladzi/

Aladža džamija u Foči, Bosna i Hercegovina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/aladza-dzamija-u-foci-bosna-i-hercegovina/

Aladža Moschee in Foča,Bosnien-Herzegowina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/09/aladza-moschee-in-focabosnien-herzegowina/

Aladža džamija u Foči – ubijanje i uzdizanje monumenta islamske arhitekture
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/29/aladza-dzamija-u-foci-ubijanje-i-uzdizanje-monumenta-islamske-arhitekture/

[stari tekstovi] HUSREF REDŽIĆ : ARHITEKTONSKA KONZERVACIJA ALADŽA-DŽAMIJE U FOČI (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/15/stari-tekstovi-husref-redzic-arhitektonska-konzervacija-aladza-dzamije-u-foci-foto/

Legenda o nastanku Aladže
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/legenda-o-nastanku-aladze/

Natpis na Aladža džamiji u Foči iz 1550./51. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/natpis-na-aladza-dzamiji-u-foci-iz-1550-51-godine/

Foča:Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/03/22/focasehova-dzamija-kadi-osman-efendijina-dzamija/

IZ HISTORIJE FOČE:TRI DŽAMIJE O KOJIMA SE NE PRIČA I NE PIŠE
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/12/iz-historije-focetri-dzamije-o-kojima-se-ne-prica-i-ne-pise/

VAKUF MEHMED-PAŠE KUKAVICE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/vakuf-mehmed-pase-kukavice-u-foci/

FOČA:Nemaran odnos prema džamiji i medresi Mehmed–paše Kukavice
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/10/focanemaran-odnos-prema-dzamiji-i-medresi-mehmed-pase-kukavice/

 

Faruk Muftić:VAKUF ATIK ALI-PAŠINE DŽAMIJE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/28/faruk-mufticvakuf-atik-ali-pasine-dzamije-u-foci/

Potpis Evlije Čelebije na Atik Ali-pašinoj džamiji u Foči preživio sva ratna razaranja
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/potpis-evlije-celebije-na-atik-ali-pasinoj-dzamiji-u-foci-prezivio-sva-ratna-razaranja/

IZ HISTORIJE FOČE : FOČANSKE DŽAMIJE (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-focanske-dzamije-foto/

FOČA:Historijsko područje – Čaršija u Foči proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/29/focahistorijsko-podrucje-carsija-u-foci-proglasava-se-nacionalnim-spomenikom-bosne-i-hercegovine/

FOČA – HISTORIJA : Šta nam kazuje fotografija nastala oko 1918. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/02/foca-historija-sta-nam-kazuje-fotografija-nastala-oko-1918-godine/

FOČA – HISTORIJA : Pretraga po razglednici iz 1925. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/06/foca-historija-pretraga-po-razglednici-iz-1925-godine/

U zlatnom dobu fočanskog šehera, vakifi su se nadmetali u dobru, i teško je u ovoj čaršiji bilo reći koja je džamija veća, ljepša, važnija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/28/u-zlatnom-dobu-focanskog-sehera-vakifi-su-se-nadmetali-u-dobru-i-tesko-je-u-ovoj-carsiji-bilo-reci-koja-je-dzamija-veca-ljepsa-vaznija/

FOČA : Obnovljena džamija Sultana Bajazida II Valije ili u narodu poznatija kao Careva džamija (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/08/foca-obnovljena-dzamija-sultana-bajazida-ii-valije-ili-u-narodu-poznatija-kao-careva-dzamija-foto/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

FOČA:NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU U NOĆI SA 01.01.2016. NA 02.01.2016.
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/02/focanapad-na-carevu-dzamiju-u-noci-sa-01-01-2016-na-02-01-2016/

 

POSLIJE NAPISA O TERORIZMU U FOČI : IPAK SE OGLASILI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/01/20/poslije-napisa-o-terorizmu-u-foci-ipak-se-oglasili/?frame-nonce=ffb1f08629

TERORIZAM U FOČI:NOVI NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU
https://wordpress.com/post/focanskidani.wordpress.com/16143

Foča : Veliko groblje (Aladžanski park)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/foca-veliko-groblje-aladzanski-park/

HISTORIJA FOČE : KATOLIČKA CRKVA U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/02/23/historija-foce-katolicka-crkva-u-foci/

 

Advertisements

41 komentar na “Faruk Muftić:VAKUF ATIK ALI-PAŠINE DŽAMIJE U FOČI

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s