FOČA   (foto)

Fotografije Foče. Pokupljeno sa raznih strana.

 

Foča, Centar, hotel "Zelengora" i kuća na terasi hotela
Foča, Centar, hotel “Zelengora” i kuća na terasi hotela
Foča, Sahat kula
Foča, Sahat kula
Foča, Sahat kula
Foča, Sahat kula
Foča, Gornje Polje
Foča, Gornje Polje
Foča, Most na ulazu u grad
Foča, Most na ulazu u grad
Foča, Riva, Ćehotina
Foča, Riva, Ćehotina
Foča, Sastavci, Donje Polje
Foča, Sastavci, Donje Polje
Foča sa rjekama dvjema - Sastvci
Foča sa rjekama dvjema – Sastvci
Foča
Foča
Foča
Foča
Most Stradanja
Most Stradanja
Foča
Foča
Foča, Gornje Polje
Foča, Gornje Polje
Foča
Foča
Foča
Foča
Foča - iz drugog ugla
Foča – iz drugog ugla
Foča, ostaci nekadašnjeg Hana, Sahat kula
Foča, ostaci nekadašnjeg Hana, Sahat kula
Foča - pogled na Aladža džamiju u izgradnji
Foča – pogled na Aladža džamiju u izgradnji
Aladža džamija 2017 _ 001
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija _ 071
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija _ 072
Foča – Aladža džamija
Aladža džamija 2017 _ 004
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija _ 073
Foča – Aladža džamija
Aladža džamija 2017 _ 003
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija _ 074
Foča – Aladža džamija
Aladža džamija 2017 _ 002
Foča – Aladža džamija

Aladža džamija - pogled iz Aladžanskog parka

Aladža džamija 2017

Aladža džamija

 

Foča - Aladža džamija _ 075
Foča – Aladža džamija

 

 

Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča, Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija
Foča - Aladža džamija
Foča – Aladža džamija

 

 

Foča - Ćehotina - pogled ka Carevoj džamiji
Foča – Ćehotina – pogled ka Carevoj džamiji
Foča - pogled iz Šukovca
Foča – pogled iz Šukovca
Foča - na ulasku u grad
Foča – na ulasku u grad

 

Foča, Ćehotina, Ada, Stadion
Foča, Ćehotina, Ada, Stadion
Foča, Sahat kula
Foča, Sahat kula
Foča 2017 _ 007
Foča – Sahat kula Mehmed paše Kukavice
Foča 2017 _ 006
Foča – Han Mehmed paše Kukavice u nestajanju – do njega je Sahat kula Mehmed paše Kukavice
Foča - desno Aladža džamija u izgradnji - lijevo Careva džamija _ u sredini Sahat kula _ 017
Foča – desno Aladža džamija u izgradnji, lijevo Careva džamija, u sredini Sahat kula
Foča - Robna kuća
Foča – Robna kuća
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča, Pogled na Carevu džamiju
Foča - desno Pošta - lijevo Grill UPI Zelengora
Foča – desno Pošta – lijevo Grill UPI Zelengora
Foča - gornji Ćehotinski most - pogled na nekadašnju Autobusku stanicu
Foča – gornji Ćehotinski most – pogled na nekadašnju Autobusku stanicu
Foča - Careva džamija
Foča – Careva džamija
Foča 2017 _ 004
Foča – Careva Mahala sa Carevom džamijom
Foča
Foča
Foča - Centar
Foča – Centar
Foča - Ulica Moše Pijade
Foča – Ulica Moše Pijade
Foča - Ulica Moše Pijade, Direkcija ŠIPAD Maglić
Foča – Ulica Moše Pijade, Direkcija ŠIPAD “Maglić”
Foča - desno Aladža džamija u izgradnji - lijevo Stadion _ 018
Foča – desno Aladža džamija u izgradnji, lijevo Stadion
Foča - Aladža - SŠC
Foča – Aladža – SŠC
Foča - Autobuska stanica, haman na Livadama
Foča – Autobuska stanica, haman na Livadama

25 - 4

25 - 5

 

 

25 - 7

25 - 4

Foča _ 201

Foča _ 202

Foča _ 203

Foča _ 199

25 - 4

 

25 - 4

25 - 4

 

Foča 2017
Foča – Sastavci
Foča 2017 _ 002
Foča – Centar
Foča 2017 _ 003
Foča – Centar
Foča 2017 _ 005
Foča – Prijeka čaršija i nekadašnji dućani – vidi se munara Careve džamije
Foča 2017 _ 008
Foča – Gornje Polje – bivša kasarna JNA – zgrada TRO “Perućice” – pogled seže do Jarke
Foča 2017 _ 009
Foča – Gornje Polje
Foča 2017 _ 010
Foča – Tabaci – pogled na Drinu
Foča 2017 _ 011
Foča – Tabaci – pogled na Drinu
Foča na ulazu u grad _ 012
Foča – na ulazu u grad
Foča - na ulazu u grad _ 013
Foča – na ulazu u grad
Foča - na ulazu u grad _ 014
Foča – na ulazu u grad
Drina - Foča
Drina – Foča
Foča - Tabaci _ 016
Foča – Tabaci
Foča - Tabaci _ 017
Foča – Tabaci

Foča _ 027

 

Foča _ 037

 

Foča _ 047

 

Foča _ 057

 

Foča _ 094

 

Foča _ 095

 

Foča _ 096

 

Foča _ 097

 

Foča _ 098

 

Foča _ 099

 

Foča _ ispred Muzeja i Vatrogasnog _ 087

 

Foča _ ispred Muzeja i Vatrogasnog _ 089

 

Foča _ Aladža _ Aladžanski park _ 071

 

Foča _ Centar _ 011

 

Foča _ Centar _ 012

 

Foča _ Centar _ 013

 

Foča _ Centar _ 014

 

Foča _ Centar _ 015

 

Foča _ Centar _ 028

 

Foča _ Drina _ Ribarski _ 003

 

Foča _ Drina _ Ribarski _ 007

 

Foča _ Hotel _ kućica na terasi - i kahvana nad Ćehotinom _ 002

 

FOČA - Međurječje

 

Foča _ Međurječje _ 017

 

Foča _ Međurječje _ 018

 

Foča _ Most Stradanaj _ 055

 

Foča _ Most Stradanaj _ 056

 

Foča _ Most Stradanaj _ 057

 

FOČA 2017 _ 057

 

Foča 2017 _ 147

 

Foča 2017 _ 247

 

Foča 2017 _ 347

 

FOČA 2017 _ 067

 

Foča _ Sastavci _ 005

 

Foča _ Sastavci _ 006

 

Foča _ Sastavci _ Donje Polje _ Ćelovina _ 004

FOČA 2017 _ 097

FOČA 2017 _ 087

Foča 2017 _ 071

Foča 2017 _ 072

Foča 2017 _ 073

Foča 2017 _ 074

Foča 2017 _ 075

Foča 2017 _ 076

Foča 2017 _ 077

Foča 2017 _ 078

Foča 2017 _ 079

Foča 2017 _ 080

Foča 2017 _ 081

Foča 2017 _ 082

Foča 2017 _ 083

Foča 2017 _ 084

Foča 2017 _ 085

Foča 2017 - Aladža džamija _ 33

Foča 2017 - Aladža džamija _ 34

Foča 2017 - Ćehotina, pogled na Carevu džamiju

Foča 2017 - Granovski sokak

Foča 2017 _ 051

Foča 2017 _ 052

Foča 2017 _ 053

Foča 2017 _ 054

Foča 2014 _ 058

 

Foča 2017 - 087

 

Foča 2017 - Donje Polje

Foča_2017_00037

Foča_2017_00038

Foča_2017_00039

Foča_2017_00040

Foča_Drina_ 00023

Foča_Drina_ 00024

Foča_Drina_ 00025

Foča_Drina_ 00026

Foča_Drina_ 00027

Foča_Drina_ 00028

Foča _ 2017 _ 0114

Foča _ 03.10.2017 _ 015

Foča _ 03.10.2017 _ 016

Foča _ 03.10.2017 _ 017

Foča _ 03.10.2017 _ 018

Foča _ 04.10.2017 _ 014

Foča _ 04.10.2017 _ 001

Foča _ 04.10.2017 _ 002

Foča _ 04.10.2017 _ 003

Foča _ 04.10.2017 _ 004

Foča 2014 _ 058

Foča 2017 - 087

Foča 2017 - 0991

Foča 2017 - 0992

Foča 2017 - Granovski sokak

Foča 2017 _ 051

Foča 2017 _ 004

Foča 2017 _ 005

Foča 2017 _ 003

000

 

00

 

0

 

0000

 

000

 

00

 

0

 

1

FOČA 2017 _ Foča _ Drina _ 013
FOČA 2017 – BOJE JESENI – Drina – Šukovac
FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Drina _ Džamijski kamen
FOČA 2017 – BOJE JESENI – Drina – Džamijski kamen
FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Drina _ 0211
FOČA 2017 – BOJE JESENI – Drina
FOČA 2017 _ Željeznička stanica
FOČA 2017 – Boje jeseni – Željeznička stanica
FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Ćehotina _ 018
FOČA 2017 – BOJE JESENI – Ćehotina
FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Aladža džamija _ 019
FOČA 2017 – BOJE JESENI – Aladža džamija
Boje jeseni - Foča (Međurječje)
Boje jeseni – Foča (Međurječje)
Boje jeseni - Foča (Centar)
Boje jeseni – Foča (Centar)
Boje jeseni - Foča (Aladžanski park)
Boje jeseni – Foča (Aladžanski park)
Boje jeseni - Foča (Drina, Gornje Polje)
Boje jeseni – Foča (Drina, Gornje Polje)
Boje jeseni - Foča (Aladžanski park, Aladža džamija)
Boje jeseni – Foča (Aladžanski park, Aladža džamija)

FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Drina _ Džamijski kamen _ 033

 

FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Centar _ 029

FOČA 2017 _ Sahat kulaFOČA 2017 _ Trg i Robna kuća

 

FOČA 2017 _ BOJE JESENI _ Drina _ Džamijski kamen _ 037

 

Foča 2017 - pored Suda i Općina do PU _ 066

Foča 2017 - Ribarski _ 063

Foča 2017 - sa satavaka _ 065

Foča 2017 - sa satavaka _ 067

Foča 2017 - sa satavaka _ 068

Foča 2017 - Sastavci _ 064

Foča 2017 - 055

Foča 2017 - 097

Foča 2017 - 098

Foča 2017 - Sastavci _ 099

Foča - Gornje most Ćehotinski 2017 _ 052

Foča - Gornje Polje 2017 2

 

Foča - Gornje Polje 2017

Foča 2017 - Aladža džamija _ 041

Foča 2017 - Aladža džamija _ 049

Foča 2017 - Aladža džamija _ 050

Foča 2017 - arabika _ 043

Foča 2017 - bivša Autobuska stanica

Foča 2017 - Careva džamija _ 048

Foča 2017 - Ćehotina - stadion _ 048

Foča 2017 - gornja glavna _ 045

Foča 2017 - kod Općine _ 046

Foča 2017 - s most niz Drinu _ 047

Foča - trg _ 0103
Foča – Pogled na Trg, Muzej i Robnu kuću
Foča - Centar _ 0102
Foča – Centar, kod Delikatesa
Foča - Centar _ 0101
Foča – Centar
Foča - Sastavci, malko je više Ćehotine nego Drine
Foča – Sastavci, malko je više Ćehotine nego Drine
Drina - Foča
Foča – Drina, Gornji Drinski most
Foča - bivša autobuska stanica _ 0022
Foča – bivša autobuska stanica
Foča - Centar
Foča – Centar, Dom JNA
Foča - Donji Ćehotinski most _ 0035
Foča – Donji Ćehotinski most
Foča - Elektroton _ 0065
Foča – Elektroton
Foča - Gornji Drinski most _ 0032
Foča – Gornji Drinski most
Foča - Han _ 0033
Foča – Han
Foča - kućica na terasi Hotela _ 0036
Foča – kućica na terasi Hotela

Foča - kućica na terasi Hotela _ 0037

Foča - Međurječje _ 0067
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0068
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0069
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0070
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0071
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0072
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0073
Foča – Međurječje
Foča - Međurječje _ 0074
Foča – Međurječje, na desnoj strani bašća Malkića, kuća Šećerovića, pa su dalje bili Alaimi, Čankušići, Mačci (poslije Matovići), Sarači…(nekadašnja Ulica Mustafe Alajbegović)
Foča - Međurječje _ 0075
Foča – Međurječje, škola
Foča - Međurječje _ 0076
Foča – Međurječje, bivša Ulica BRAĆE VISOCKI, lijevo kuća Čavdara
Foča - Međurječje _ 0077
Foča – Međurječje, bivša Ulica BRAĆE VISOCKI

Foča - Međurječje _ 0078

Foča - Međurječje _ 0079
Foča, prema Ribarskom
Foča - Pazarište _ 0025
Foča – Pazarište
Foča - Pogled na Aladžu _ 0061
Foča – Pogled na Aladžu
Foča - Pogled na Aladžu
Foča – Pogled na Aladžu
Foča - Pogled na Carevu džamiju _ 0023
Foča – Pogled na Carevu džamiju
Foča - Pogled s Rive _ 0041
Foča – Pogled s Rive
Foča - Praijeka čaršija _ 0029
Foča – Praijeka čaršija
Foča - Praijeka čaršija _ 0030
Foča – Praijeka čaršija
Foča - Praijeka čaršija _ 0031
Foča – Praijeka čaršija
Foča - Prazzi 1 _ 0026
Foča – Prazi
Foča - Prazzi 2 _ 0027
Foča – Prazi
Foča - Prazzi 3 _ 0028
Foča – Prazi
Foča - Riva _ 0051
Foča – Riva
Foča - Riva _ 0062
Foča – Riva
Foča - Riva _ 0063
Foča – Riva
Foča - Riva _ 0064
Foča – Riva
Foča - Sud _ 0080
Foča – Sud
Foča _ Gornji Ćehotinski most - Careva džamija _ 0021
Foča _ Gornji Ćehotinski most – Careva džamija
Foča, _ 27. 01. 2018. _ 031
Foča, Trg
Foča, _ 27. 01. 2018. _ 033
Foča,
fcca sa duba _ Clipboard01
Foča noću – Pogled s Duba
Foča - 2017 _ 017
Foča – Donji Ćehotinski most
Foča - 2017 _ 018
Foča
Foča - 2017 _ 019
Foča – Musluk
Foča - 2018 - 24.01.2018. _ Međurječje
Foča – Međurječje, bivša Ulica BRAĆE VISOCKI
Foča - Pijaca - Pazarište _ 001
Foča – Pijaca – Pazarište
Foča _ 001
Foča
Foča _ 002
Foča
Foča _ 003
Foča
Foča _ 004
Foča
Foča _ 005
Foča
Foča _ 006
Foča
Foča _ 007
Foča
Foča _ 008
Foča
Foča _ 009
Foča
Foča _ 010
Foča
Foča _ 011
Foča
Foča _ 012
Foča
Foča _ 014
Foča
Foča 2018. - 20.01.2018. _ 001
Foča
Foča 2018. - 20.01.2018. _ 002
Foča
Foča 2018. - 20.01.2018. _ 003
Foča
Foča, _ 27. 01. 2018. _ 001
Foča

Foča - Pogled na Aladžu _ 0091

 

 

priredio:Kenan Sarač

fotografije:internet/screenshot/flickr ekranportal13/fb Putnik Namjernik/focanskidani

oprema teksta:focanskidani

Advertisements

5 komentara na “FOČA (foto)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s