Foča sa rjekama dvjema - Sastvci
Foča sa rjekama dvjema – Sastvci

Ne očekujem izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara, jer bi nas takav scenario uveo u političku nestabilnost, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac govori o tome kako je državna vlast ostvarila zapažene rezultate, ali da je mogla i više da nema opstrukcija sa entitetskog nivoa.
U inostranstvu živi više od dva miliona ljudi porijeklom iz BiH. Šta je Ministarstvo učinilo da se povežu država i iseljeništvo?
– Nakon neuspjelih pokušaja u dvije decenije, Vijeće ministara BiH je na naš prijedlog usvojilo Politiku odnosa sa iseljeništvom, što je prvi dokument na državnom nivou kojim se institucionalizira ta saradnja. Saradnja više ne zavisi od dobre volje bilo koga, nego je obaveza i institucija i državnih službenika na svim nivoima vlasti, a realizira se i kroz uspostavu koordinatora za saradnju sa iseljeništvom. Slijedi formiranje reprezentativnih tijela iseljenika, u čijem sastavu će biti predstavnici sva tri naroda i ostalih, a što će omogućiti da čujemo jedinstven glas naše dijaspore. U toku su uspostava reprezentativnih tijela iseljenika u Njemačkoj i Austriji, mapiranje dijaspore u 10 zemalja, te uspostava interaktivnog web portala za iseljeništvo, ističe Borovac.
Koliko je kuća za izbjegla i raseljena lica dosad napravljeno iz Regionalnog stambenog programa i koliko će ih biti završeno do kraja ove godine?
– U okviru RSP-a do sada je obnovljeno gotovo 200 povratničkih domova, a do kraja ove godine planira se useljenje još oko 600 porodica u obnovljene ili novosagrađene objekte. Očekuje se da će do kraja 2019. biti osiguran dom za oko 2.500 porodica, odnosno za oko 8.250 izbjeglih i raseljenih osoba. Na taj način će biti iskorištena sva odobrena donatorska sredstva od 95,2 miliona KM.

Foča - Aladža džamija
Koliko je u ovom trenutku kolektivnih centara u BiH i šta će biti s njima?
– Strateški cilj BiH je da do 2020. budu zatvoreni svi kolektivni centri. U BiH je 2012. evidentirano 156 kolektivnih centara, u kojima je živio 8.851 naš građanin.
Krov nad glavom
Zahvaljujući 120 miliona KM kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope, osigurana su sredstva za zatvaranje 121 kolektivnog centra u 45 gradova i općina u BiH. Planirana je izgradnja i rekonstrukcija 2.611 stambenih jedinica socijalnog stanovanja u 82 objekta, čime će biti osiguran smještaj za 7.242 osobe. Realizacijom ovog – CEB II projekta bit će zatvoreni svi kolektivni centri u Brčko distriktu BiH i RS-u, te 72 posto u FBiH čija vlast već paralelno provodi projekte kojim se rješava većina preostalih kolektivnih centara u tom dijelu naše zemlje.

Hoće li se u BiH ikad implementirati aneks 7 Dejtonskoga mirovnog sporazuma, budući da je sve više zaključanih kuća i tamo odakle ljudi nisu nikad izbjegli? Kako učiniti povratak održivim?
– Članstvo u Evropskoj uniji će biti nedostižno sve dok budemo imali neriješeno pitanje izbjeglih i raseljenih osoba i sve dok naši građani budu živjeli u kolektivnim centrima. A, nažalost, takvih je mnogo. Imamo oko 98.000 interno raseljenih osoba i više od osam hiljada ljudi u kolektivnim centrima. Pored toga, interesovanje za povratak najbolje oslikava podatak da se sa zahtjevom za obnovu imovine i povratak kroz RSP javilo čak 25.000 osoba. U provedbi aneksa VII daleko bitnija je njegova suština nego rok za njegovu provedbu. Sve dok ima i posljednji građanin BiH koji želi da se vrati u svoj prijeratni dom i za to ispunjava zakonske uvjete, država je dužna to da mu omogući. To ne znači da mu se osigura samo puki krov nad glavom.

To je obaveza osiguranja održivog povratka, odnosno prava na jednak pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, proporcionalno zapošljavanje, očuvanje prava stečenih u mjestima raseljenja, osiguranje adekvatnog obrazovnog sistema bez diskriminacije po bilo kom osnovu, jačanje sigurnosnog sistema, što sve zajedno predstavlja preduslov povratka kroz vraćanje i povjerenja u institucije naše zemlje na svim nivoima.

Za koliko nestalih osoba se danas traga u BiH? Koliko je otkriveno posmrtnih ostataka koji još čekaju na identifikaciju i ukop?

Foča - Centar
Institut za nestala lica BiH verifikovao je 7.000 prijava nestalih lica za kojima se još traga. Proces verifikacije svih prijava nije završen, pa na osnovu broja neverifikovanih prijava možemo pretpostaviti da se u BiH traga za oko 7.500 do 8.000 nestalih lica. U mrtvačnicama i spomen-kosturnicama ima još više od 3.000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. U toku je revizija tih posmrtnih ostataka, koju, po nalogu nadležnih tužilaštava, vrše ICMP, Institut za nestala lica BiH i drugi zainteresovani subjekti, a po njenom okončanju svi ovi posmrtni ostaci trebali bi biti ukopani kao identifikovana lica ili neidentifikovani posmrtni ostaci, na čijoj će se identifikaciji i dalje raditi.
Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH je “pao” na brojnim parlamentarnim komisijama i na sjednici PSBiH. Jeste li Vi zadovoljni onim što je Vaše ministarstvo uradilo? Očekujete li izglasavanje nepovjerenja i kako ocjenjujete saradnju sa SBB-ovim ministrom Ismirom Juskom?
– Uvijek se može i bolje i više. Ali, iskreno smatram kako je ono što je u prethodnom periodu učinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaista maksimum koji je bio moguć u datim okolnostima. Rad našeg ministarstva umnogome ovisi od podrške entiteta, a poznato je kako smo od RS-a u proteklom periodu imali kontinuirane opstrukcije u pogledu donošenja zakonskih i strateških dokumenata na državnom nivou. Ne očekujem izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara, prvenstveno jer smatram kako bi nas takav scenario uveo u političku nestabilnost koja ne može iznjedriti ništa dobro za naše građane.
Cijenim da svi članovi Vijeća ministara BiH ulažu maksimalne napore kao bi postigli što je moguće bolje rezultate u radu, a da to osjete naši građani. U tom kontekstu, cijenim rad i ministra Ismira Juske i vjerujem kako pruža svoj maksimum u radu, a s ciljem postizanja što boljih rezultata Vijeća ministara u cijelosti.

iz intervjua u “Oslobođenju”
izvor:oslobođenje

_ _ _ _ _

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 053

Zarad gradnje stambene zgrade Fočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku

Fočak Kenan Sarač godinama se bori s lokalnim vlastima u Foči, koje su odlučile bespravno graditi stambenu zgradu na njegovoj zemlji. Fočanske vlasti su ovih dana odlučile ukloniti ostatke u ratu devastirane Saračeve kuće, a da Sarač ne dobije nikakvu naknadu.

”Tražio sam da mi daju neko obeštećenje, da mi isplate novac ili da mi daju stan u toj zgradi koja treba da se gradi na dijelu moje parcele, ali vlasti su to odbile”, kazao je razočarani Sarač.

Ipak, općinske vlasti su mu iznijele neprimamljivu i mizernu ponudu.

”Nude mi da na preostalom dijelu moje parcele mogu sagraditi manji objekt od vlastitih sredstava”, dodao je Sarač.

Tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine sa prostora Foče protjerano je kompletno bošnjačko stanovništo, a njihovi domovi su porušeni ili oduzeti. Istraživačko dokumentacijski centar objavio je da je 2.805 osoba nestalo ili je smaknuto tokom protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Foče od 1992. do 1995. godine.

Pored vlastite kuće, koja je tokom posljednjih sukoba u BiH uništena, a Sarač je zajedno sa ostalim bošnjačkim stanovništvom prognan iz Foče. On je sada podstanar u Sarajevu, gdje živi sa maloljetnom kćerkom.

On kaže da se pokušao dogovoriti sa lokalnim vlastima u Foči, ali da je u cijelom slučaju izmanipulisan. Prethodno je dao saglasnost da fočanske vlasti mogu ukloniti njegov ruševni objekt i graditi zgradu na dijelu njegove atraktivne parcele, ali je zauzvrat tražio obeštećenje. No, obeštećenje je izostalo, koje Sarač ne može dobiti ni nakon nekoliko godina pravne borbe.

Sarač dodaje da je zaštitu pokušao tražiti na nekoliko adresa u BiH, kao i kod ombudsmana za ljudska prava, ali problem još nije uspio riješiti. Novca za daljnju pravnu borbu sa vlastima u Foči nema.

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 054

 

 

_ _ _ _ _

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

_ _ _ _ _

FOČA – povratnici najveća briga društva : GDJE ZAVRŠAVAJU DONACIJE? (GLAS NARODA)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/17/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-gdje-zavrsavaju-donacije-glas-naroda/

FOČA – povratnici najveća briga društva : Donacije tek za vikendaše (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-donacije-tek-za-vikendase-foto/

Foča : Povratnici dobijaju pomoć za obnovu kuća (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/06/foca-povratnici-dobijaju-pomoc-za-obnovu-kuca-foto/

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

O FOČACIMA ODLUČUJU ONI KOJI NISU IZ FOČE (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/06/18/o-focacima-odlucuju-oni-koji-nisu-iz-foce-foto/

FOČA:NEBRIGA ZA POVRATAK I NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/17/focanebriga-za-povratak-i-neistine-i-obmane-o-povratku-prognanih/

FOČA (Bastasi) : Žele nas otjerati s naše zemlje!
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/foca-bastasi-zele-nas-otjerati-s-nase-zemlje/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/04/otvoreno-pismo-svim-ministrima-i-svim-vladama-vladarima-u-bih/

Povodom javnog poziva izbjeglicama i raseljenim osobama:Ko je i kada je raspisao tender da se (s)ruše kuće Bošnjaka?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/31/povodom-javnog-poziva-izbjeglicama-i-raseljenim-osobamako-je-i-kada-je-raspisao-tender-da-se-sruse-kuce-bosnjaka/

FOČANSKI FOL 13 : ТРИНАЕСТ – У ФОЧИ
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/focanski-fol-13-тринаест-у-фочи/

mrakača u FOČI:KLJUČ U RUKE???KOME???ČEMU???KOGA???ZAŠTO???da l’ smo svi ovce!?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/14/mrakaca-u-focikljuc-u-rukekomecemukogazastoda-l-smo-svi-ovce/

O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/12/o-foci-aladzi-i-povratnicima/

FOČA: DOK ZA POVRATNIČKU POPULACIJU NEMA STANOVA – IMA ZA DEPORTOVANE DRŽAVLJANE BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/09/foca-dok-za-povratnicku-populaciju-nema-stanova-ima-za-deportovane-drzavljane-bih/

FOČA : Donacije tek za vikendaše
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-donacije-tek-za-vikendase/

Općinama Foča, Višegrad, Rudo…: 160.000 KM za pomoć održivom povratku izdvojila Općina Novi Grad
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/26/opcinama-foca-visegrad-rudo-160-000-km-za-pomoc-odrzivom-povratku-izdvojila-opcina-novi-grad/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

[AKTUELNO] FOČA : KO TO TAMO DOBIJA KUĆE PO sistemu „ključ u ruke“
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/16/aktuelno-foca-ko-to-tamo-dobija-kuce-po-sistemu-kljuc-u-ruke/

 

Advertisements

19 komentara na “Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s