Foča,09.12.2015

POVODOM TEKSTA:NOVI KROV NAD GLAVOM ZA 13 POVRATNIČKIH I RASELJENIH PORODICA – SVE IZVAN FOČE

 

 

 

 

Zanimljivo je da FOČACI IZ SAMOGA GRADA Foče ne mogu da dobiju donaciju niti se ijedna kuća u samom gradu Foči za bošnjake izgradila?ZAŠTO?
Pitanje je to za ministricu, a i za sve iz nadležnih struktura vlasti.

Suština problema je što se bošnjačke kuće ruše u gradu Foča. Nama Fočacima, rođenim Fočacima u samom gradu Foča, ne dozvoljavaju donacije i gradnju naših ognjišta, uvijek fali neki papir! I kad ne fali eto fali?
Postojeće objekte-kuće i ostalo ruše tako da se ne zna ni da su postojali ikada. Na nekim lokacijama grade zgrade, tako da se i ne zna da su tu bili Bošnjački objekti. I onako povratak u Foču ne ide kako bi trebalo niti se misli o tim ljudima koji bi se vratili.
Obnavljaju đžamije i prave hođžinske kuće, do istih, a istinskim i pravim povratnicima ne obnavljaju domove.
I kad se sve završi opština tj. turistička zajednica opštine Foča će uzimati profit??? Bošnjaci šute!?
Donacije dolaze i prolaze – pare negdje nestaju – kuća nema!? Problem u samom gradu je i održiv povratak. Od čega će živjeti povratnici? Šta će im đžamije ako u njih nema ko ići? Hoće li to biti samo kulturno historijski spomenici, koje će posjećivati turisti uz naplatu karata i tome slične radnje (kao na primjer dovedimo iz Sarajeva ljude da klanjau đžumu i da se iftare – mi ćemo od toga profitirati).
Nema dalje. Šute i Bošnjaci – predstavnici Bošnjaka u Foči, a i ovi u Sarajevu na svim nivoima.
Pravi Fočaci vehnu za Fočom.

ZAŠTO SE NIJE NAPRAVILA JEDINSTVENA BAZA PODATAKA LJUDI KOJI ČEKAJU DONACIJE??? DA ČOVJEK NE MORA SVAKI PUT VADITI JEDNE TE ISTE PAPIRE – I GDJE TI ISTI ZAVRŠAVAJU???
NE ZNAM ZAŠTO u vrijeme globalne kompjuterizacije ovi iz FMROI na svakom JAVNOM POZIVU traže jedne te iste papire – ponekad ih bude 20, pa i 30. i vazda opterećuju ljude sa tim.
MINISTRE I MINISTRE, I OSTALI MINISTRI,
ZAŠTO NEMA DONACIJA ZA GRAD FOČU I ZAŠTO SE NE OBNAVLJAJU KUĆE U SAMOM GRADU FOČI???

Zakazale su vlasti na svim nivoima.Zna li se koliko trenutno ima bošnjaka na području opštine Foča?
TO TAČNO NIKO NE ZNA – jer nemamo jedinstvenu bazu podataka.

 

 

 

***************

Podaci o Foči s http://www.opstinafoca.rs.ba/o-foci/demografija.html:

Opštinu Foča čini 95 naseljenih mjesta organizovanih u 22 mjesne zajednice (MZ). Prema službenoj stranici opštine Foča, prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, opština je imala 40.513 stanovnika, od čega 20.898 Bošnjaka, 18.339 Srba, 104 Hrvata i 1.172 Ostalih. Za vrijeme i nakon rata došlo je do značajnih promjena u demografskoj strukturi opštine, a trenutni broj stanovnika je za oko 33% manji u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Od 2001. godine do danas, primjetan je neznatan porast broja stanovnika, što se može objasniti i činjenicom da je u posljednjem periodu došlo do djelimičnog povratka prijeratnih stanovnika opštine. U opštini je od kraja rata do danas registrovano 3.650 povratnika Bošnjaka, međutim stvarni broj povratnika je manji, s obzirom da povratnici nerijetko prodaju ili mijenjaju svoju imovinu, posebno u gradskom području, nakon čega se trajno sele iz Foče. Na području opštine je u 2007. godini registrovano oko 2.500 raseljenih lica čije je prebivalište do 1991. godine bilo u Sarajevu, Goraždu, ostalim opštinama Gornjodrinske regije, te selima opštine Foča.Prema raspoloživim podacima opštinske administrativne službe za 2007. godinu, u opštini ima 8.709 domaćinstava, a prosječna veličina domaćinstva je 3,1 člana.

S gustinom naseljenosti od 24,2 stanovnika/km² (2007. godina), opština Foča se ubraja među rijetko naseljene opštine kako u RS tako i u BiH. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i raspoloživim podacima opštinske administrativne službe, najveće demografske promjene u toku i nakon rata desile su se u etničkoj strukturi stanovništva. Bošnjaci su prije rata bili većinsko stanovništvo u opštini Foča, a danas je etnička struktura bitno izmijenjena, te u ukupnom broju stanovnika Srbi učestvuju sa 86,2%, a Bošnjaci sa 13,5%.

Foca        1793319

***************

zzalite se upravi vodovoda  _ 341

red_main_1689473a

Foča,09.12.2015

NOVI KROV NAD GLAVOM ZA 13 POVRATNIČKIH I RASELJENIH PORODICA – SVE IZVAN FOČE

Predstavnici austrijske nevladine organizacije “Hilfsverk” i opštine Foča uručili su danas ključeve novoizgrađenih i obnovljenih kuća za 13 porodica povratnika i raseljenih lica na području ove opštine. Izgradnja i obnova stambenih objekata realizovana je u okviru projekta “Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma”, koji u BiH finansiraju Evropska unija i UNHCR.

povratnici kuce IV

Ključeve nove kuće u fočanskom selu Susješno dobila je i Bošnjakinja Fata Janašković.

-Znači nam puno jer nismo imali gdje, a bila sam smještena u zgradi socijalnog zbrinjavanja u Foči. Sada ću moći obrađivati svoje imanje i živjeti od toga-zadovoljna je Janaškovićeva.

U ovom programu, čija je vrijednost 500 000 maraka, opština Foča bila je u obavezi da obezbijedi  infrastrukturu.

-Kuće koje imaju fasadu, priključke za vodu, struju, sve što je neophodno za normalno odvijanje života. Od 13 stambenih objekata, dva su stana u zgradi u Godijenu, a 11 kuća na širem području opštine. Ovo je vrlo značajan projekat, a saradnju sa Hilfsverkom i dalje nastavljamo-rekao je načelnik opštine Foča, Radisav Mašić.

povaratnici kuce

Osim što projekat Podrške trajnim rješenjima revidirane strategije za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma podrazumijeva stambeno zbrinjavanje povratnika i raseljenih lica, njegova važna komponentna je i pružanje ekonomske podrške ovim kategorijama.

Ključeve nove kuće u fočanskom selu Susješno dobila je i Bošnjakinja Fata Janašković.
-Znači nam puno jer nismo imali gdje, a bila sam smještena u zgradi socijalnog zbrinjavanja u Foči. Sada ću moći obrađivati svoje imanje i živjeti od toga-zadovoljna je Janaškovićeva.
U ovom programu, čija je vrijednost 500 000 maraka, opština Foča bila je u obavezi da obezbijedi infrastrukturu.
-Kuće koje imaju fasadu, priključke za vodu, struju, sve što je neophodno za normalno odvijanje života. Od 13 stambenih objekata, dva su stana u zgradi u Godijenu, a 11 kuća na širem području opštine. Ovo je vrlo značajan projekat, a saradnju sa Hilfsverkom i dalje nastavljamo-rekao je načelnik opštine Foča, Radisav Mašić.

-One porodice koje posjeduju sposobnost i resurse za rad nastojaćemo da i ekonomski osnažimo i podržimo kako bi njihova integracija i reintegracija u sve društvene tokove bila što povoljnija i kvalitetnija-pojasnila je menadžer projekta ispred nevladine organizacije “Hilfsverk”, Azema Avdušinović.

Iz opštine Foča poručuju da će program stambenog zbrinjavanja povratnika i raseljenih lica biti nastavljen i naredne godine. Zajedno sa resornim državnim i entitetskim ministarstvima i međunarodnim organizacijama biće izgrađeno još 15 kuća za povratničke porodice, nova zgrada sa 12 stanova za korisnike alternativnog centra u Miljevini, kao i zgrada sa 20 stanova za socijalne kategorije.

********

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 053

Zarad gradnje stambene zgrade Fočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku

Fočak Kenan Sarač godinama se bori s lokalnim vlastima u Foči, koje su odlučile bespravno graditi stambenu zgradu na njegovoj zemlji. Fočanske vlasti su ovih dana odlučile ukloniti ostatke u ratu devastirane Saračeve kuće, a da Sarač ne dobije nikakvu naknadu.

”Tražio sam da mi daju neko obeštećenje, da mi isplate novac ili da mi daju stan u toj zgradi koja treba da se gradi na dijelu moje parcele, ali vlasti su to odbile”, kazao je razočarani Sarač.

Ipak, općinske vlasti su mu iznijele neprimamljivu i mizernu ponudu.

”Nude mi da na preostalom dijelu moje parcele mogu sagraditi manji objekt od vlastitih sredstava”, dodao je Sarač.

Tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine sa prostora Foče protjerano je kompletno bošnjačko stanovništo, a njihovi domovi su porušeni ili oduzeti. Istraživačko dokumentacijski centar objavio je da je 2.805 osoba nestalo ili je smaknuto tokom protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Foče od 1992. do 1995. godine.

Pored vlastite kuće, koja je tokom posljednjih sukoba u BiH uništena, a Sarač je zajedno sa ostalim bošnjačkim stanovništvom prognan iz Foče. On je sada podstanar u Sarajevu, gdje živi sa maloljetnom kćerkom.

On kaže da se pokušao dogovoriti sa lokalnim vlastima u Foči, ali da je u cijelom slučaju izmanipulisan. Prethodno je dao saglasnost da fočanske vlasti mogu ukloniti njegov ruševni objekt i graditi zgradu na dijelu njegove atraktivne parcele, ali je zauzvrat tražio obeštećenje. No, obeštećenje je izostalo, koje Sarač ne može dobiti ni nakon nekoliko godina pravne borbe.

Sarač dodaje da je zaštitu pokušao tražiti na nekoliko adresa u BiH, kao i kod ombudsmana za ljudska prava, ali problem još nije uspio riješiti. Novca za daljnju pravnu borbu sa vlastima u Foči nema.

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 054

 

********

priredio:Kenan Sarač

 

 

 

_ _ _ _ _

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

_ _ _ _ _

FOČA – povratnici najveća briga društva : GDJE ZAVRŠAVAJU DONACIJE? (GLAS NARODA)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/17/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-gdje-zavrsavaju-donacije-glas-naroda/

FOČA – povratnici najveća briga društva : Donacije tek za vikendaše (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-donacije-tek-za-vikendase-foto/

Foča : Povratnici dobijaju pomoć za obnovu kuća (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/06/foca-povratnici-dobijaju-pomoc-za-obnovu-kuca-foto/

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

O FOČACIMA ODLUČUJU ONI KOJI NISU IZ FOČE (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/06/18/o-focacima-odlucuju-oni-koji-nisu-iz-foce-foto/

FOČA:NEBRIGA ZA POVRATAK I NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/17/focanebriga-za-povratak-i-neistine-i-obmane-o-povratku-prognanih/

FOČA (Bastasi) : Žele nas otjerati s naše zemlje!
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/foca-bastasi-zele-nas-otjerati-s-nase-zemlje/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/04/otvoreno-pismo-svim-ministrima-i-svim-vladama-vladarima-u-bih/

Povodom javnog poziva izbjeglicama i raseljenim osobama:Ko je i kada je raspisao tender da se (s)ruše kuće Bošnjaka?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/31/povodom-javnog-poziva-izbjeglicama-i-raseljenim-osobamako-je-i-kada-je-raspisao-tender-da-se-sruse-kuce-bosnjaka/

FOČANSKI FOL 13 : ТРИНАЕСТ – У ФОЧИ
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/focanski-fol-13-тринаест-у-фочи/

mrakača u FOČI:KLJUČ U RUKE???KOME???ČEMU???KOGA???ZAŠTO???da l’ smo svi ovce!?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/14/mrakaca-u-focikljuc-u-rukekomecemukogazastoda-l-smo-svi-ovce/

O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/12/o-foci-aladzi-i-povratnicima/

FOČA: DOK ZA POVRATNIČKU POPULACIJU NEMA STANOVA – IMA ZA DEPORTOVANE DRŽAVLJANE BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/09/foca-dok-za-povratnicku-populaciju-nema-stanova-ima-za-deportovane-drzavljane-bih/

FOČA : Donacije tek za vikendaše
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-donacije-tek-za-vikendase/

Općinama Foča, Višegrad, Rudo…: 160.000 KM za pomoć održivom povratku izdvojila Općina Novi Grad
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/26/opcinama-foca-visegrad-rudo-160-000-km-za-pomoc-odrzivom-povratku-izdvojila-opcina-novi-grad/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

[AKTUELNO] FOČA : KO TO TAMO DOBIJA KUĆE PO sistemu „ključ u ruke“
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/16/aktuelno-foca-ko-to-tamo-dobija-kuce-po-sistemu-kljuc-u-ruke/

 

Advertisements

24 komentara na “Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s